LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  conditionals 2
 
Zero conditional :                                 
                           
Her zaman (geçmiş,şimdi ve gelecekteki olaylar) için doğru olan olasılıkları ,kuralları,doğa kanun- larını ,adet ve alışkanlıkları söylerken kullanılır.

 

 
 

 

 
                               IF +        PRESENT     +           PRESENT
                                           (S. Past Tense)                   (S. Past Tense)
 
                               CONDITION (koşul,şart)             RESULT (sonuç)             
 
“If you drop an egg , it breaks.” (Bir yumurtayı düşürürsen , kırılır)  
Bir yumurtayı yere düşürmemiz ,onun kırılmasıyla sonuçlanır.Bu,kesin bir sonuçtur ve her zaman için geçerlidir           
 
If he came home early,he always ate a big dinner. (Eve ne zaman erken gelse, akşamları çok
Bu defa bir adet / alışkanlıktan bahsedilmiştir.                                                            yemek yer.)
 
If I read too much , I get a headache .                                       (Eğer çok okursam , başım ağrır)
If you boil water , it evaporates .                                        (Suyu kaynatırsan , buharlaşır)
If you make a mistake in the exam,you’ll lose 5 points. (Eğer sınavda bir hata yaparsan,beş
                                                                                                                  puan kaybedersin.)
        üEğer şart cümlesi (condition sent. / başında IF bulunan cümle) S.Present veya Present Perfect Tense-
de ise ,bu durumda ana cümlemiz (result sent./main clause ) emir kipinde olur:   
  
                     If you hear the alarm, wake me up please.   (Alarmı duyarsan beni uyandır                                                                                                                               lütfen)
 
1st Conditional :  ( Open Condition ) 
 
Bu tür Conditional’larda konuşulan olayların her an gerçekleşebilme olasılıkları vardır.Bir olayın olabileceğini söylemek için kullanılırlar.

 

 
                                 

 

 

 
                                                    PRESENT                      FUTURE

 

          IF +       Simple present , Present cont.        +       Future tense(will) ,
                            Am-is-are , Present Perfect            Present modal verbs
                                     (Present modal verbs)                 Imperative
                
             CONDITION   (koşul,şart)                                          RESULT (sonuç)            
 
 
If you work here , you’ll catch cold .                  (Burada çalışırsan , soğuk alacaksın-alırsın)
If it doesn’t rain , she’ll go for a swim .    (Yağmur yağmazsa , yüzmeye gidecek-gider)
What will you do if you don’t find a job ?         (İş bulamazsan ne yapacaksın-yaparsın ?)
If you are working , I’ll bring you a cup of tea .(Eğer çalışıyorsan sana bir bardak çay  getir-                   eceğim-getireyim)
 
 
 
 
 
If he’s washing his socks , he’ll need hot water .(Çoraplarını yıkıyorsa , sıcak suya ihtiyacı
olacak)
If you can do the homework , give me a ring .    (Ödevi yapabilirsen , beni ara)
If you’ve finished your work , you can go home .(İşini bitirmiş durumda isen , eve gidebilirsin)
If she wants to be a doctor , she must work harder .   (Eğer doktor olmak isterse-istiyorsa , çok çalışmalı)
Bu cümle yapısı;tehdit,uyarı,teklif ve söz verme gibi amaçlarla da kullanılabilir:
 
threat –   If you do that again , I’ll kill you !    (Bunu bir daha yaparsan,seni öldürürüm!)        
warning– If you touch that , you’ll burn yourself !      (Buna dokunursan kendini yakarsın.)
offer –     I’ll post the letter if you like           (İstersen mektubu yallarım-yollayayım.)      
promise– If you lend me $100 , I’ll love you forever (Bana 100$ ödünç verirsen,seni daima                                                                                                                                             severim)
 
2nd conditional : ( Unreal Present )
 
Bu tip conditional’larda ise konuşulan olayların gerçekleşme olasılığı çok az veya mümkün değildir,    ama o an için gerçekleşmesi istenen olaylar anlatılır.Yani daha çok istek ve dilekleri belirtmek için kullanılır.Bu cümlelerde fiiller geçmiş haldedir ancak şimdiki zamanla ilgilidirler.
 
“If I were you , I’d take easy for a while.”(Senin yerinde olsam , bir süre kendimi yormam)

 

 
 

 

                                                      PAST           PAST FUTURE
           IF +        Simple Past , Past cont . +       Would , Past modal verbs
                                                Was-were                                                                     
 
             CONDITION   (koşul,şart)                                          RESULT (sonuç)            
 
 
“If my mother was still alive,she’d be very proud . But she’s dead”(Annem hayatta olsa/ol-saydı, gurur duyar/ duyardı)        
Bu cümlede: annesi şu anda hayatta değildir,ancak yaşıyor olsaydı,onunla gurur duyardı.Bir bakıma,anne-sinin şu anda sağ olmasına yönelik bir dilek var.Bu dileğin şimdiki zamanda gerçekleşme şansı yoktur.)
 
If Tony needed any money , I’d lend it to him .(Tony’nin paraya ihtiyacı olsa , ona borç veririm/verirdim.)
“Tony’nin şu an paraya ihtiyacı olsaydı,ona borç para verirdim.”Şimdiki zaman için söylenen bir cümle.Burada da bir çeşit dolaylı teklif (veya şimdiki zamana ait bir düşünce) söz konusu.Bu cümleyi söyleyen şahıs,muhtemelen Tony’nin arkadaşıyla konuşuyor.Tony’nin şimdi paraya ihtiyaç duymadığını anlatıyor.
 
If I won some money , I’d go round the world . (Biraz para kazanırsam , dünya turu yaparım)
I’d give up my job if I didn’t like it .                                                 (İşimi sevmesem ,bırakırdım.)
If he knew the answer , he would write it .                                           (Eğer cevabı bilirse , yazar)
What would you do if you saw a ghost ?                           (Bir hayalet görsen ne yaparsın?)
 
 
 
 
 
ü      Hem 1. hem de 2. Conditional ‘lar, şimdiki ve gelecek zamanla ilişkilidirler.Aralarındaki tek fark ; ilkinde       ,söylenen olayların gerçekleşme ihtimallerinin olması,ikincisinde ise,olayların gerçekleşme şanslarının çok
        düşük yada hiç olmamasıdır.
1       If I lose my job , I’ll …… (There is a strong possibility of being made redundant-
                                                                                İşimi kaybetme olasılığım çok yüksek)
2       If I lost my job , I’d ……             (Redundancy probably won’t happen . I’m just spe-                                                                      culating-İşimi kaybetme olasılığım yok gibi)
 
3rd conditional :                 ( Unreal Past )
 
Bu durumdaki Conditionlarda bahsedilen olaylar geçmişte kalmıştır,yani söylenen durumların olma şansları   kesinlikle yoktur. Olaylar artık geçmişte kalmıştır.
 
“If you had invited Gerald , he would have come .”(Gerald’ı davet etmiş olsaydın , gelmiş olurdu)
Bu cümleye göre;Gerald,davet edilmediği için gelmemiştir ve toplantı,party,düğün...(?) bittiği için gelmesi mümkün değildir artık.Yani iş işten geçmiştir.

 

 
 

 

IF      +       PAST PERFECT              +           WOULD HAVE V3
 
 
                            CONDITION   (koşul,şart)                         RESULT (sonuç)             
 
 
If we’d read the letter , we would have learnt the truth .
                                  (Mektubu okumuş olsaydın , gerçeği öğrenmiş olurdun-olacaktın)
If Mary had told me , I would have come earlier .
                                                                 (Mary didn’t tell me and I didn’t come earlier)
If we had seen them , we could have talked to them .
         (Onları görmüş olsaydık , onlarla konuşabilmiş olurduk-olacaktık)           
If he had not caught the cup , it would have broken .
         (Bardağı yakalamamış olsaydı , kırılmış olurdu-olacaktı)
 
] ] ] ] ] ] ]
 
                     Bu dört temel Conditional yapılarına ek olarak ,daha farklı kullanımlar da mevcuttur:
 
Mixed Condition:
 
                              Mixed Condition, Untrue Present ve Untrue Past’ın birleşmiş halidir.İki şekilde olabilir:
     1. IF + untrue present + untrue past
     2. IF +   untrue past       + untrue present   
 
 
 
 
 
 
 
          1        If she were a good worker,she wouldn’t have had a warning yesterday.
                                                                        (İyi bir çalışan olsaydı,dün bir uyarı almazdı.)    
                    If he did some physical exercises,he wouldn’t have had a big belly.
                                                         (Biraz egzersiz yapsaydı,kocaman bir göbeği olmazdı.)
 
          2        If my daughter had eaten lunch at noon,she wouldn’t be hungry now.
                                         (Kızım öğlenleyin yemek yemiş olsaydı,şu anda aç olmayacaktı.)
                    If  I hadn’t eaten more than I needed,I wouldn’t be sick now.
                                      (Eğer ihtiyacımdan fazla yememiş olsaydım,şimdi hasta olmazdım)
 
 
Implied Condition:
 
Bu tip cümlelerde koşullar,dolaylı yollarla telafuz edilirler.Örneğin;
 
“We’d better hurry.Otherwise,we’ll miss the meeting.” (Acele etsek iyi olur,yoksa toplantıyı                                                                                                                       kaçıracağız)
              Bu cümleyi daha açık olarak “IF” ile de yazabiliriz.Anlamda hiç bir farklılık olmaz.
 
=“If we don’t hurry,we will miss the meeting.”
 
                   Bu yapıyla birlikte,aşağıdaki yardımcı kelimeler (edatlar) kullanılır.
BUT         OR          OR ELSE         WITHOUT          OTHERWISE
 
Alice would have visited her teacher,but she missed the last train.
        Implied condition               IF she hadn’t missed the train ,she would have visited her .
 
I would have never gone to Australia without her help.
        Implied condition              IF she hadn’t helped me,I would have never gone to Australia.
 
You’d better keep writing, or (else) you can’t write good compositions.
        Implied condition               IF you don’t keep writing, you can’t write good comp.s.
 
          üThere are also a special word that can be used in such conditional sentences:
UNLESS                   
 
Unless = IF NOT   
 
Unless he improves his performance , the coach will drop him from the team.
         = IF he does not improve his performance , the coach will drop him from the team.
Don’t disturb unless necessary!
         =IF it is not necessary,do not disturb!
 
 
 
  Bugün 69378 ziyaretçi (144075 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH