LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  5. Present Perfect Tense
 

5.Present Perfect Tense şimdiki  bitmiş zaman )

 

Yardımcı fiiller ( auxiliary verbs ):                  Have  ( Has ) 

      have not = haven’t     ( has not = hasn’t )  

 

Fiillerin yapısı: ( verb structure ):                    Sbj.      +       Have / Has    +    V3

                                                                       Bu zamanda yardımcı fiil olarak“to have”,ayrıca  asıl

                                                                        fiil olarak da V3 kullanılır:

                     write (written)         swim (swum)          go (gone)          watch (watched)   ...gibi.

Zaman zarfları (adverbs):                           ever  (hiç) , never (hiç) , already (zaten) , yet (daha), just

                                                                       (daha yeni,az önce)...etc. Genellikle bu zamanda kullanı-

                                                                       lır ve  cümleye  anlamca katkıda bulunurlar.  

Kullanımı: (usage)

Geçmişte başlamış,ama etkisi halen devam eden(sonuçları halen görülen )olayları aktarmak için              kullanılır:

                        I have broken my leg.I can’t play with you.(“Bacağımı kırdım.Sizinle oynaya-                                                                             mam.”Burada şahıs bacağını önceki bir zamanda kırmış ve

                                                                       şu an bu sakatlığı halen devam ettiği için oyun oynayama-Cümle yapısı:                                                maktadır.)

( + )

( - )

Subject

to have

V3

Subject

to have

not

V3

I

have

written

a letter

I

have

NOT

tought

German

You

swum

in the sea

You

bought

food

He

has

slept

in his bed

He

 

has

 

talked

with me

She

watched

T.V.

She

learnt

English

It

come

here.

It

come

here.

We

have

eaten

dinner

We

 

have

 

checked

answers

You

drunk

coffee

You

done

homework

They

sit

in chair

They

listened

to the tapes

                               ( ? )

 to have

Subject

V3

?

Have

I

writing

a letter

You

swimming

in the sea

 

Has

 

He

sleeping

in his bed

She

watching

T.V.

It

coming

 

Have

We

eating

dinner

You

drinking

coffee

They

sitting

in chair

 

Aşağıdaki örnek cümlelerin açıklamalarına dikkat edin.(Parantez içindeki cümleler,bunların kelime değil , ANLAM çevirileridir)

        I have always loved  you.

(=I loved you in the past and still love you / Seni hep sevdim ve halen seviyorum)    

        There has always been inflation in my country.

(=There was inflation and there still is / Ülkemde devamlı enflasyon vardı ve halen var.) 

         I’ve lost my pen.

(=I lost some time ago and it is lost now./ kale-                                                                                         mimi kaybettim ve halen bulamıyorum)

Haven’t you done your homework yet? (Daha ödevini bitirmedin mi?)

 Simple Past Tense  ve  Present Perfect Tense arasındaki fark...

                   Simple past tense’te ,geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve yine geçmişte bitmiş olaylar anlatılır.Present Perfect Tense’te ise ,geçmişte başlamış bu olayların halen bir devamlılığı vardır .

             V2            I lost my key.But I found it then.(“Anahtarımı kaybettim.Ama daha sonra buldum”                                                                        yani geçmişte kaybetmiştir,ama şu anda yanındadır.)

 have + V3            I have lost my key.I must get a new one now.(“Anahtarımı kaybettim.Şimdi yeni-                                                                          sini almam gerekiyor.)

 
  Bugün 69378 ziyaretçi (144079 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH