LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  3. simple past tense
 

 

3.Simple Past Tense : (Basit –di ’li geçmiş zaman):

 

Yardımcı fiiller ( auxiliary verbs):                      Bu zamanda yardımcı fiil yoktur .Sadece soru   cümlelerinin            

                                                                                        başına , “to do”  fiilinin  2.şekli  olan  “Did” kelimesi konur  ve 

                                                                                        olumsuzlarda da bu kelimenin  not’lı şekli kullanılır:   Didn’t                                                                                           

Fiillerin yapısı: ( verb structure):                    Bir cümleyi Simple Past Tense’de yazmak için  yapacağımız tek        

                                                                                 şey,cümledeki fiilin basit (V1) hali yerine ikinci (V2) halini  yaz-

                                                                                                 maktır.Yani bu zamanda  fiil;                                                                            

                                                                                                                        V1                       V2

Fiillerin basit geçmiş hallerini alırken dikkat etmemiz gereken bir nokta var,o da; İngilizcede fiillerin bazılarının  çe-kimlerinin düzenli,bazılarının düzensiz oluşudur. Yani iki çeşit fiil vardır:

1.Regular Verbs  (düzenli fiiller):                        Bu fiillerin çekimlerini alırken  (yani geçmiş hale sokarken ) yapılan

                                                                             tek şey, fiilin sonuna  “ –ED    ekini koymaktır.Böylece fiilin sonuna 

                                                                             Türkçe’deki gibi bir “-DI” ,”-Dİ”, eki eklemiş oluruz.Fiilimiz de artık  geç-

                                                                             miş zamana ait olur.

      to  walk  -----------  walked                    to  jump -------------- jumped                  to   dive --------------  dived

      to die  --------------  died                         to  measure ---------  measured                                                       ......gibi.

2. Irregular  Verbs (düzensiz fiiller):                  Bu fiillerin geçmiş halleri ise düzenli değildir.

      to  come -----------  came                        to  go ---------------- went                         to leave ---------------  left

      to  begin -----------  began                       to  choose ----------  chose                       to be -------------was,were 

                                                                                                                                                                              ......gibi.

                         ü      Ayşe always goes to school  on time.                   

                                    (Ayşe okula devamlı zamanında gider.)                                                    

                                                           Ayşe always went to school on time. (Ayşe okula devamlı zamanında giderdi.)                              

 

Zaman zarfları (adverbs):                    yesterday(dün), ....ago(...önce), the....before (geçen),

( - )

Sbj.

didn’t

V2

I

You

He

She

It

We

You

They

 

 

 

didn’t

 

 

 

 

 

go

to London 2 years ago.

come

home last night.

play

tennis yesterday.

begin

to cry.

die

last morning.

wait

for you last Sunday.

seem

very nerveous

chose

their victom .

                                                                 last ...(geçen...)....vb...    

                                   ( + )

Subject

V2

I

You

He

She

It

We

You

They

went

to London 2 years ago.

came

home last night.

played

tennis yesterday.

began

to cry.

died

last morning.

waited

for you last Sunday.

seemed

very nerveous

chose

their victom

 

 

( ? )

Did

Sbj.

V1

 

 

 

 

Did

I

You

He

She

It

We

You

They

 

go

to London 2 years ago?

come

home last night?.

play

tennis yesterday?.

begin

to cry.?

die

last morning?.

wait

for you last Sunday?

seem

very nerveous ?

chose

their victom ?

She saw me when I went to the bus station.

        (Otobüs durağına giderken beni gör.)

I ate some biscuits.

        (Biraz bisküvi yedim.)

I didn’t get your letter.

        (Senin mektubunu almam.)

They didn’t know the reason.

        (Onlar,sebebi bilmiyorlar.)

Did she leave her boyfriend?

        (O,erkek arkadaşını terketti mi?)

Did you go to Istanbul last year?

        (Geçen sene İstanbul’a gittin mi?)

 

 

 

 
  Bugün 69378 ziyaretçi (144109 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH