LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  4. 'going to' future tense
 

 

  4./a “Going to” Future: (planlanmış,yakın gelecek zaman)

 

Yardımcı fiiller(auxiliary verbs):               Bu zamanda “going to” yapısıyla birlikte “ to be“ yardımcı fii-                                                                                     li kullanılır:

                                                                                  She is going to eat a sandwich there.(Orada bir sandviç yi-                                                                                                                                                                  yecek)

Fiillerin yapısı: ( verb structure):               V1 zamanlı fiil kullanılır.Going to,bu fiilden önce gelir.

                                                                            He is going to get your dress.(Elbiseni getirecek)

         Kullanımı: (usage)

                       1 . Karar verilmiş , planlanmış ve önceden niyet edilmiş ,geleceğe yönelik işler için kullanılan                                    bir zaman şeklidir.Daha çok yakın gelecekten bahsedilir.

                                            What are you going to do with this plant? (Bu bitkiyle ne yapacaksın?)

                                         I’ve got my tickets .I’m going to leave tomorrow.(Biletlerimi aldım.Yarın yola çı-                                                                                                                                             kıyorum/çıkacağım.)

                        2.Daha önceden,olanlar veya olacaklar hakkında bilgimiz olduğunda, o  olayın  gerçekleşe-                                    ceğini biliriz..Yani bir kesinlik vardır.Going to kalıbı,bu amaçla kullanılır:

                                        Oh!I’ve got temperature.I think I’m going to be sick..(Ateşim var.Sanırım hasta                                                                                                                                                      olacağım.)

                        3.Bu kalıbın geçmişi de vardır.Yapmamız gereken tek şey;”’to befiilinin V2 şekli olan ”was                                   veya “ were “ü  kullanmaktır.Gelecek zaman için de “will be going to” kullanılır.

                                            I was going to borrow a book on this subject,but I found one in a store and bought it.

                                                     ( Kütüphaneden,bu konu hakkında yazılmış bir kitabı ödünç alacaktım,ama  son-                                                                                                                     ra  mağazada bir tane buldum ve satın aldım)

   

     “ to come” ve “to go” fiilleri GOING TO kalıbıyla kullanılmaz.Böyle durumlarda going to yerine sade-     ce   -ing  ekini fiilin sonuna ekleriz.Anlam yine gelecek zamanda olur.     

           

     I’m    going to go to disco             I’m going to disco.   (Diskoya gidiyorum / gideceğim)    

 

     I’m    going to   come home            I’m coming home.     (Eve geliyorum / geleceğim)

 

 

                      4.Olumsuz yapılarda “to be” fiilinin sonuna “not”ı getirerek , sorularda ise “to be” yi başa                                  alarak cümlelerimizi kurarız:

                                          Are you really going to buy that  filthy ‘kokoreç’?(Sahiden şu pis kokoreci satın alacak                                                                                                                                                                                                       mısın?)

                                          No,you aren’t going to buy this album,Jim! It has an explicit content as you see on its                                                      cover.(Hayır Jim,bu albümü almayacaksın.Kapağında gördüğün gibi,müstehcen içeriği                                                                                                                                                                            var.)

                

  Going to yapısı,will (shall)’e göre daha yakın gelecek zamanda olacak olayları belirtmekte kullanılır.Going to     ‘lu cümlede kişi,bir şeyi çok yakın bir zamanda yapacaktır,hatta yapmaya başla mıştır: 

                                                                         ]

We are going to disco.Will you come with us?

               =Disco’ya gidiyoruz / gideceğiz.Siz de gelecek misiniz?(Gitmek için hazırlıklara başlamışlar,çok                               yakın bir zamanda yola çıkacaklar.O akşam.)

We will go to disco.Will you join us,too?

                =Disco’ya gideceğiz.Bize katılacak mısınız?(Discoya gideceklerinden emin gibiler,ama bu o gün olma-                            yabilir.Belki 2,3 gün sonrasından bahsediyor olabilirler.Belli değil)        

                                                                         ]

Have a look there!The cat is approaching to the mouse.It’s going to catch it.

               =Şuraya bir baksana!Kedi fareye yaklaşıyor.O’nu yakalayacak.(Kedi,yakında yapacağı bir iş için                             harekete geçmiştir bile.O’nu yakalaması kesin gibi.Yakın zamanda onu öldürecektir.) 

The cat will catch the mouse.

                =Kedi fareyi yakalayacak.(Ama ne zaman? Belki bugün, bu hafta içinde veya daha sonra.Belli değil.)  

 
  Bugün 69378 ziyaretçi (144123 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH