LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  2. simple present tense
 

2.Simple Present Tense : ( Geniş zaman )

 

 

Yardımcı fiiller(auxiliary verbs):       do,does (sorularda)    don’t,doesn’t (olumsuzda)

                                                                                   do + not                  don’t     

                       does + not               doesn’t 

                        Do you always go to İzmir? (Sen daima İzmir’e gider misin?)

-          No,I don’t. (Hayır.)

Does her mother know you? (Onun annesi seni tanıyormu?)

-    No,she doesn’t know me. (Hayır,o beni tanımaz.)

Fiillerin yapısı: ( verb structure):       V1 (You,We,They)

                                                                V1 + s  ,V1 +es,  V1 +ies (He,She ve It ) 

                           write (writes)        swim (swims)  sleep (sleeps)   come (comes)

                           close (closes)        open (opens)   look (looks)     see (sees)

                           buy (buys) teach (teaches)            do (does)        have (has)…..gibi

 

Zaman zarfları (adverbs):                    every … (her…), always (devamlı,daima), never (hiç,asla),

                                                                usually(genellikle), often (sık sık,sıkça)

 

Kullanımı: (usage)

 

  1 . Belli aralıklarla tekrarlanan aktiviteler , alışkanlıklar :            

I get up early every day .(Hergün erken kalkarım)       

He always goes to bed late . (O devamlı geç yatar)

  2 . Her zaman doğru olan gerçekler , kanunlar :

My sister has brown eyes .(Kız kardeşimin kumral-kahverengi  saçları vardır)           

The sun rises from the east . (Güneş doğudan doğar)

  3 . Çok uzun zaman sürecinde aynı - sabit kalan olaylar :

He works in a bank . (O , bankada çalışır)

 

Cümle yapısı: (structure)

 

( + )

( - )

Subject

V1 + (s es ies)

Subject

to do

not

V1

I

go

to the school

I

 

do

 

 

 

        NOT

read

books

You

read

books

You

study

hard

He

eats

breakfast

He

 

does

watch

T.V.

She

drinks

coffee

She

eat

breakfast

It

rises

from the east

It

rise

from the east

We

listen

to the radio

We

 

do

drink

milk

You

teach

English

You

buy

food

They

watch

T.V.

They

teach

German

 

 

to do

Subject

V1

Do

I

read

books

You

study

hard

Does

 

He

watch

T.V.

She

eat

breakfast

It

rise

from the east

 

Do

We

drink

milk

You

buy

food

They

teach

German

                   

        Do we play football ? (Sen futbol oynar mısın?)

        Does she watch T.V. ? (O,TV izlermi ?)

        What do you do ? (Ne iş yaparsın?)

                 -I’m a mechanic . (Tamirciyim)

        Where does he go ?(O,nereye gider-gidiyor?)   

                 -He goes to the lab .(Laboratuvara  gidiyor)

   veya...

        Who teaches you English ?(Sana/size kim İngi- 

                                                                                                                                      lizce öğretiyor/öğretir?)

 

 
  Bugün 69378 ziyaretçi (144069 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH