LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  ders 3 olumsuz cümle yapısı
 
OLUMSUZ CÜMLE YAPISI
Olumsuz cümle yapısında olumsuzluk eki olan “not” kelimesini kullanıyoruz.
-I am not going to school. (Ben okula gitmiyorum.) (ay em nat going tu skul)
(I’m not going to school.)
-She is not a nurse.  (She isn’t a nurse.)  ( O kız/kadın bir hemşire değildir.) (şi iznt e nörs)
- He is not late. (He isn’t late.) (O erkek geç kalmadı) (hi iznt leyt)
-They are not an engineer. (They aren’t an engineer.) (Onlar mühendis değildir.) (dey arınt en enciniyır)
-We are not busy. (We aren’t busy.)(Biz meşgul değiliz.) (vi arınt bizi)
-It is not a bird. (It isn’t a bird.) (O bir kuş değildir.) (it iznt e börd)
- You are not my sister. ( You aren’t my sister.) (Sen/siz benim kız kardeşim değilsin/değilsiniz) (yu arınt may sistır.)
Lütfen parantez içinde verilen kısaltılmış şekilde yazılışlarına dikkat ediniz.Karşınıza en çok bu şekillerde çıkacaklarını unutmayınız.
Şimdi sıra sizde
1)      I ……………….going to school today.( olumsuz)
2)      She …………a teacher.(olumsuz)
3)      Mehmet ……… my friend. (olumsuz)
4)      It ………… a chair. (olumsuz)
5)      Ricky and Claire …………..washing the dishes. (olumsuz)
6)      You ………….. a policeman.
7)      Me and my boyfriend………………. going to join you.
Cevap Anahtarı: 1) am not 2) isn’t 3) isn’t 4) isn’t 5) aren’t 6) aren’t 7) aren’t
SORU CÜMLESİ YAPISI
Soru cümlesi yaparken –to be fiili başa geçer ve ardından şahıs zamirleri ile cümleye devam ederiz.
Am
I
Are
you
Are
we
 Are
they
Is
he
Is
she
 Is
it
 
-Am I late? (Geç miyim? ) (em ay leyt?)
-Are you OK? (İyi misin?/İyi misiniz?) (ar yu okey?)
-Are we ready?(Hazır mıyız? ) (ar vi redi?)
-Are they busy? (ar dey bizi?)
-Is she old? (O kadın/kız yaşlı mı?) (iz şi old?)
-Is he there? (O erkek orada mı? ) (iz hi der?)
-Is this a cat ? ( O bir kedi mi? ) ( is dis e ket?)
 
Bu soruları cevaplandırırken yanıtımızın olumlu veya olumsuz olmasına göre:
-Am I late? ( Geçmiyim? ) (em ay leyt?)
- Yes, you’re. (Evet, öylesin.) (yes, yu ar.)
-No, you aren’t.(Hayır, değilsin.) (no, yu arınt.)
 
- Is she a nurse? (Yes) ( O kız bir hemşire midir? -(Evet)) ( iz şi e nörs?)
- Yes, she is.(Evet, öyledir.) (yes, şi iz.) 
 Olumsuz olsaydı: No,she isn’t .(No, şi iznt)
 
 
-Is he a fireman? (No) ( O erkek bir itfaiyeci midir?-(Hayır)) ( iz hi e fayırmın)
-No, he isn’t.(Hayır, değildir.) (no, hi iznt)
Olumlu olsaydı: Yes, he is.(yes, hi iz.)
 
-Is this a kitten? (Yes) (O bir bebek kedi midir? (Evet) (iz diz e kittın)
-Yes, it is.(Evet, öyledir.) ( yes, it iz.)
Olumsuz olsaydı: No, it isn’t.(no, it iznt)
 
-Are they tall? (No) ( Onlar uzun mudur? ) (Hayır) ( ar dey tool?)
-No, they aren’t.(Hayır, değildirler.)(no, dey arınt.)
Olumlu olsaydı: Yes, they are. (Yes, dey ar.)
-Are you hungry? ( Yes) ( Aç mısın?) (Evet) ( ar yu hangri)
-Yes, I am.( Evet, öyleyim.) (yes, ay em.)
Olumsuz olsaydı: No, I am not.(Hayır, değilim.) (No, ay em nat.)
Burada bu soruyu çoğul kişi olarak sizlere de sormuş olabilirdi..Demek istediğimiz “you”hem sen hemde siz manasına geliyor biliyorsunuz ki.Eğer soru sizlere sorulmuş olsaydı cevap şekliniz.”Yes, we are. “ ( yes, vi ar) şeklinde olmalıydı. Olumsuz cevabınızda ise: No, we aren’t.(No,vi arınt.)
Lütfen diğerlerini siz cevaplandırınız.(Önce olumlu ve sonra olumsuz  şekilde.)
1-Are you OK?
-
-
 
2-Are we ready?
-
-
3-Are they busy?
-
-
4-Is she old?
-
-
5-Is he there?
-
-
6-Is this a cat ?
-
-
Cevap Anahtarı:
1)      Yes, I’m.
No, I’m not.
2)      Yes, we are.
No, we aren’t.
3)      Yes, they are.
No, they aren’t.
4)      Yes, she is.
No, she isn’t.
5)      Yes, he  is.
No, he isn’t.
6)      Yes, it is.
No, it isn’t.
 
  Bugün 66177 ziyaretçi (138558 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH