LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  ders 1: ingilizce cümle yapısı
 
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI VE DİLBİLGİSİ

 
İngilizce öğrenmeye başlarken ilk öncelikle öğrenmeniz gereken dilbilgisi ile cümle yapılarıdır.
İngilizce’de cümle kuruluşları Tükçe’deki cümle kuruluşundan farklıdır. Basit olarak;
Özne + (-to be/am, is, are ) + Nesne (İsim Cümlesi)
(Subject) + (-to be/am, is, are)+ (Object)
Veya
Özne +Yüklem + Nesne (Fiil Cümlesi) şeklindedir.
(Subject) + (Verb)+ (Object)
 
İlerideki derslerimizde zarfların, edatların, sıfatların vs. cümle içinde ne şekilde kullanılacağını ve cümle yapılarını öğreneceğiz.
Temel cümle yapısında “Özne” en başta yer aldığı için ilk dersimizde şahıs zamirlerini (personal pronouns) anlatıp örneklerle pekiştireceğiz.
I
(ay)
Ben
Tekil (Singular)
You
(yu)
Sen
Tekil (Singular)
He
(hi)
O (Erkekler için)
Tekil (Singular)
She
(şi)
O (Kadınlar için)
Tekil (Singular)
It
(it)
O (Hayvanlar ve cansız nesneler için)
Tekil (Singular)
We
(vi)
Biz
Çoğul (Plural)
You
(yu)
Siz
Çoğul (Plural)
They
(dey)
Onlar
Çoğul (Plural)
 
Cümle kurarken öznenin ardından (-to be/olmak) fiilini ekleyerek (olmak fiili am, is, are’dır) örneklerle şahıs zamirlerini pekiştirmeye çalışalım.
(Not: Verb to be zamanlara göre was, were şeklini almaktadır ki bunlara ileride zamanlar konusunda değineceğiz. O yüzden şimdilik sadece; konu yalın şekilde anlatılmıştır.)
 
I
am
(em)
You
        are
 
We
        are
(ar)
They
        are
 
He
       is
 
She
       is
(iz)
It
       is
 
“We” den bahsederken hakkında konuştuğunuz topluluğun içinde mutlaka sizinde olmanız gerekiyor.
Örneğin Siz ve kız kardeşiniz ile ilgili bir olaydan bahsederken (Me and my sister are playing cards.) Burada “me” (ben anlamında) ve sizin kız kardeşinizden biz olarak bahsedeceğiniz için cümle “are” ile kurulmak durumundadır. (zaman geçmiş zaman değil ise)
 
Yukarıdaki tabloda Verb –to be fiilinin şahıs zamirleriyle nasıl kullanıldığını görmektesiniz. Daha iyi anlamanız için aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.
EXAMPLES : (ekzampıls)/ÖRNEKLER
-I am a student.    (I’m a student) (Ben bir öğrenciyim.) (ay em e sütudınt)
Not: (I am-I’m) Diğer bir yazılış şekli. En çok bu formatta rastlarsınız.
-You are a teacher.    (You’re a teacher) (Sen/siz bir öğretmensin/öğretmensiniz.) (yu ar e tiçır)
Not: “are” in kısaltılmış şekli. Bu kısaltmayı “we” ve “they “ içinde kullanıyorsunuz.
-We are going to school.(Biz okula gidiyoruz) (vi ar going tu skul)
-They are studying.(Onlar ders çalışıyorlar.) (dey ar stadiying)
-He is a manager. (He’s a manager.) (O erkek bir müdürdür.) (hi iz e menecır)
Not: Aynı şekilde “is” in kısaltılmış şekli. Bu kısaltmayı “she” ve “it” içinde kullanıyorsunuz.
-She is a model.(O kız/kadın bir modeldir.) (şi iz e madıl)
-It is a cat. (O bir kedidir.) (it iz e ket)
 
  Bugün 66576 ziyaretçi (139384 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH