LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  ders 2 verb 'to be'
 
Verb (-To be )’nin Kullanım Yerleri
A)Subject + Verb (- to be) + Adjective
Özne + Olmak Fiili + Sıfat
(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) + Ejektif)
Sıfatlarla birlikte kullandığımızda bir betimleme durumu ortaya çıkar. Hakkında konuşulan birey veya nesnenin betimlenmesine yarar.
I am old. (Ben yaşlıyım) (ay em old.)
She is tall. (O kız/kadın uzun boyludur.) (şi iz tool)
They are expensive. (Onlar pahalılar.) (dey ar ekspensiv)
He is very funny. (O erkek çok komik) (hi iz veri fani)
We are young. (Biz genciz.) (vi ar yang)
It is small. (O küçüktür.) (it iz smol)
B)Subject + Verb (-to be) + Noun
Özne + Olmak Fiili + İsim
(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) + Naun)
Noun/İsimlerle birlikte kullanıldığında bizim kim olduğumuz, neyle uğraştığımız hakkında bilgi vermemize yardımcı olur.
She is a dentist. (O kadın/kız bir dişçidir.) (şi iz e dentist)
They are pilots.(Onlar pilottur.) (dey ar paylıts)
I am not a house-wife.I am a teacher. (Ben bir ev kadını değilim.Ben bir öğretmenim.) ( ay em nat e haus-vayf.Ay em e tiçır.)
He is a fireman. ( O erkek bir itfaiyecidir.) ( hi iz e fayırmın.)
C) Subject + Verb (-to be) + Adjective + Noun
Özne + Olmak Fiili + Sıfat + İsim
(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) +Ejektif + Naun)
Verb to be’ Sıfat ve isimlerle kullanıldığı takdirde bireyin veya nesnenin nasıl birer kişi veya nesne olduğunu betimlememize yarar.
Örneğin ;
Yukarıda sadece adjective’lerle  kullanıldığında ;
“She is tall” derken “O kız uzun boylu” diyorduk.
Burada adjective+noun kullanımında ;
“She is a tall girl”.( şi iz e tol girl.)O uzun boylu bir kızdır diyoruz. Arada betimlemenin şöyleniş  farkı bulunmaktadır.O kız uzun derken, kullanış şeklimiz O uzun boylu bir kızdır’ a dönüşüyor.Kategorileştirme yoluna gitmiş oluyoruz.
He is a crazy boy. ( O erkek çılgın bir çocuktur.) ( hi iz e kreyzi boy.)
You are an old woman. ( Sen yaşlı bir kadınsın.) ( yu ar en old vumın.)
We are not lazy students. (Biz tembel öğrenciler değiliz.) ( vi ar nat leyzi sütudınts.)
It is a fat cat. ( O şişman bir kedidir.) ( it iz e fet ket.)
D) Subject + Verb (-to be) + Place
Özne + Olmak Fiili + Yer
(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) +pileys)
Verb To be yer bildirimleri ile kullanıldığında o an için nerede bulunduğumuzu veya kişi veya nesnelerin nerede bulunduklarını ifade eder.
I am in the kitchen. (Ben mutfaktayım) ( ay em in dı kitçın.)
She is at work now.( O kız/kadın şimdi iş yerindedir.) ( şi iz et vörk nav)
The nurses aren’t in the hospital now.( Hemşireler şu an hastanede değillerdir.)( dı nörsız arınt in dı haspitıl nav.)
The book is on the table.( O kitap masanın üzerindedir.) ( dı buk iz on dı teybıl.)
He is in the cinema now.( O erkek şimdi sinemadadır.) ( hi iz in dı sinema nav.)
 
Şimdi lütfen aşağıdaki örnekleri siz çözünüz.
1)      Merve …….. a hair-dresser.(Merve bir kuafördür.) (Merve iz e heyır-dıresır)
2)      Lassie …….a dog.(Lassie bir köpektir.) (Lasi iz e dog)
3)      Ayşe and Ahmet   …….going to cinema.(Ayşe ve Ahmet sinemaya gidiyorlar.) (Ayşe end Ahmet ar going tu sinema)
4)      The world ……..round.(Dünya yuvarlaktır.)(dı vörld iz raund.)
5)      They ……… soldiers.(Onlar askerdir.) (dey ar solcırs.)
6)      Me and my mother ………watching a movie.(Ben ve annem bir film izliyoruz.) (mi end may madır ar voçing e muvi.)
7)      Arda…….listening to music.(Arda müzik dinliyor.) (Arda iz lisening tu müzik.)
8)      I ……..talking on the phone. (Telefonda konuşuyorum.) (ay em tolkin on dı fon.)
 
Cevap anahtarı: 1) is 2) is 3) are 4) is 5) are 6) are 7) is am
 
  Bugün 66177 ziyaretçi (138555 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH