LEARN, SPEAK, STUDY ENGLISH
   
  englishjessica
  frequency adverbs
 

FREQUENCY ADVERBS

Bu test 9 sorudan oluşmaktadır. Doğru cevabı bulunuz.


1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıklık zarfı yanlış kullanılmıştır?
A Diana always takes the bus to school.
B She never gets up at 6 o'clock.
C He everyday has his lunch at school.
D Sometimes she gets home at 7 o'clock.
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıklık zarfı yanlış kullanılmıştır?
AShe sometimes buys her lunch at school.
BI get up usually at 7 o'clock.
CThey go to work by train every morning.
DWe seldom get to school late.
 
3. She ....... (50%) gets angry.
Anever
Bsometimes
Cusually
Dalways
 
4.  On her birthday she ........ (10%) goes out of her house.
Anever
Bsometimes
Cseldom
Dalways
 
5. She ...... (75%) is upset when someone asks how old she is.
Anever
Bseldom
Csometimes
Dusually
6. My family .....(100%) celebrate Independence Day together.
Anever
Bsometimes
Cusually
Dalways
 
7. I play tennis every Tuesday and Saturday afternoon. altı çizili kelimelerin sorusu hangisidir?
AHow often do you play tennis?
BWhen do you play tennis?
CWhere do you play tennis?
DWho do you play tennis with?
 
8. I usually play tennis  with Franco. altı çizili kelimelerin sorusu hangisidir?
AHow often do you play tennis?
BWhen do you play tennis?
CWhere do you play tennis?
DWho do you play tennis with?
 
9. A: ...............?  B: No, I seldom win.
AHow do you win?
BWhen do you win?
CDo you ever win?
DHow often do you win?
 


cvp : 1)C, 2)B,

 
  Bugün 68650 ziyaretçi (142776 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH